mobile: 605 661 444 | e-mail: biuro@eurowindykacje.plPIECZĘĆ  PREWENCYJNA ( WINDYKACYJNA)

Pieczęć prewencyjna  to doskonały,  tani i  przede wszystkim sprawdzony sposób skłaniający kontrahentów do terminowego regulowania należności. Pieczęć windykacyjna pojawiając się na dokumencie informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie, czyli przekazanie długu do windykacji firmie EURO.
W związku z tym w celu ograniczenia ilości niezapłaconych faktur a także w celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci prewencyjnej. Istotne jest również  informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej. Oferujemy Państwu pieczątkę prewencyjną w postaci  automatu stemplarskiego oraz w wersji elektronicznej (plik graficzny).

WYWIAD  GOSPODARCZY (weryfikacja kontrahentów)

Oferujemy Państwu raporty gospodarcze, mające na celu zbadanie obecnej sytuacji prawno-finansowej oraz weryfikację potencjalnego kontrahenta.Zamawiając raport dotyczący danej firmy otrzymają Państwo informacje niezbędne do podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy lub ewentualnym terminie kupieckim.
Zebrane przez nas informacje poddawane są  analizie, a następnie na podstawie wynikających wniosków dokonujemy oceny wiarygodności i zdolności płatniczej badanego podmiotu.Czas przygotowania raportu uzależniony jest od regionu, w którym znajduje się siedziba badanego podmiotu i wynosi z reguły do dwóch tygodni. Koszt za wymienioną usługę ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta (cena może zależeć  m.in. o tego kim jest badany podmiot czy też gdzie znajduje się jego siedziba oraz od rodzaju informacji jakie chce uzyskać zleceniodawca).Wywiad gospodarczy jest dla nas niezwykle ważnym elementem funkcjonowania na rynku zajmującym się odzyskiwaniem należności finansowych . Podstawowym warunkiem skutecznej windykacji należności zwłaszcza trudnych jest właśnie skuteczny wywiad gospodarczy o dłużniku. Jest on dla nas kluczem do skutecznej, bezzaliczkowej windykacji należności trudnych. Skuteczny, szeroko zakrojony wywiad gospodarczy to często jedyna droga do przeprowadzenia skutecznego procesu windykacji.

MONITORING  PŁATNOŚCI

Nasze usługi w zakresie działań prewencyjnych obejmują również stały monitoring należności klienta, wynikiem czego są szybsze i przede wszystkim terminowe spłaty z tytułu umów handlowych i zawartych transakcji, co zapewnia płynny obrót kapitału w Państwa firmie. W momencie zamówienia usługi monitoringu następuje wyselekcjonowanie dłużników oraz przekazanie podstawowych parametrów, takich jak dane dłużnika, adres dłużnika, kwota zobowiązania i termin płatności. Następnie przy zastosowaniu technologii call center kontaktujemy się z kontrahentami przypominając o zbliżającym się lub minionym terminie płatności, dzięki czemu wyrabiamy dyscyplinę płatniczą wśród Państwa klientów, prowadzi to tym samym do zmniejszenia się skali procesu windykacyjnego. W momencie gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, stosujemy pisemne wezwania do zapłaty. Jeśli pomimo tego płatność nie zostaje dokonana, wówczas dana wierzytelność po konsultacji z Państwem zostaje przekazana do windykacji polubownej.


WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

WINDYKACJA POLUBOWNA

 Celem windykacji polubownej jest jak najszybsze odzyskanie przez nas wierzytelności przeterminowanej bez udziału sądu. Wchodząc na drogę windykacji polubownej stosujemy metody w zależności od trudności spraw :

 1) Windykacja zdalna, polegająca na telefonicznych i listownych kontaktach z dłużnikiem
 2) Windykacja osobista (terenowa), polegająca na spotkaniach z dłużnikiem oraz mediacjach pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Najistotniejszym elementem windykacji polubownej są negocjacje. Nasi pracownicy przy zastosowaniu kompleksowych działań i technik windykacyjnych skłaniają dłużnika do dobrowolnego uregulowania swojego zadłużenia. Ustalają z nim miedzy innymi nowy termin i harmonogram spłat oraz rozwiązują wszelkie kwestie sporne wynikające najczęściej z reklamacji. Wypracowanie rozsądnych warunków ugody jest w tym przypadku najlepszym sposobem postępowania. W momencie gdy polubowne negocjacje okazują się mało skuteczne, dłużnicy mogą zostać umieszczeni w Krajowym Rejestrze Długów. W przypadku gdy wszelkie negocjacje nie przynoszą oczekiwanego efektu w postaci spłaty zadłużenia, wówczas po konsultacji z Państwem wierzytelność zostaje skierowana do windykacji sądowej. 

WINDYKACJA SĄDOWA

W przypadku, gdy droga pozasądowa okaże się nieskuteczna i nie przyniesie oczekiwanych efektów w ustalonym terminie, firma EURO poprzez współpracujące kancelarie zapewnia pomoc prawną w dalszym dochodzeniu roszczenia. Kancelaria Prawna prowadząc postępowanie sądowe i uzyskując nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, kieruje roszczenie klienta na drogę postępowania egzekucyjnego.

PANEL ON-LINE

 Mogą Państwo sprawdzać na bieżąco status swojego zlecenia.